Wyszukaj:
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa strony
  KP PSP W KOLE
•  Administracja
•  Historia
•  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku
•  Dzieje ustrojowe KP PSP w Kole
•  Statystyki
•  Statystyki 2000 - 2016
•  Kontakt
•  Linki do stron pożarniczych
•  Strategia ratownictwa 2010-2020
•  Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
•  Edukacja i profilaktyka pożarowa
•  Zamówienia publiczne
•  Inspektor Ochrony Danych
  INFORMACJE BIEŻĄCE
•  2018
•  2017
•  2016
•  2015
•  2014
•  2013
•  2012
•  2011
•  2010
•  2009
•  2008
•  2007
•  2006
•  2005
  WYDZIAŁY
•  Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy
•  Wydział Kwatermistrzowsko-Kadrowy
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
•  Wydarzenia
•  Tapety
  Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
•  Pierwszy Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
•  Drugi Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
  Porady
•  STOP POŻAROM TRAW
•  BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ
•  JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ
•  BURZA I SILNY WIATR
  Archiwum wiadomości
•  rok 2017
Pomoc
Statystyki
INFORMACJE BIEŻĄCE » 2016 Wersja do druku

Bezpieczne żniwa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole w związku ze zbliżającymi się żniwami pragnie przypomnieć  wszystkim osobom wykonującym prace polowe  w tym czasie o kilku najważniejszych zasadach, które należy przestrzegać, aby zadbać o własne bezpieczeństwo. Oto kilka z nich:

 -należy zadbać  o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw, maszyny pracujące po kilka godzin w upale przegrzewają się i dochodzi do pożaru,

- podczas wykonywanych prac polowych należy zabezpieczyć się w podręczny sprzęt gaśniczy, dobrze jest oprócz popularnych gaśnic dodatkowo zabezpieczyć się ciągnikami z pługami do oborywania miejsca pożaru oraz beczkowozami z wodą,

- urządzenia wydechowe silników spalinowych należy zabezpieczyć przed wylotem iskier, silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 metrów od materiałów palnych,

- należy ze szczególna rozwagą używać otwartego ognia, palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawianych materiałów palnych,

- W czasie naprawy maszyn przy użyciu spawarek i palników należy dodatkowo takie miejsce zabezpieczyć i dozorować jeszcze kilka godzin po zakończeniu naprawy,

- podczas obsługi, a także naprawy maszyn i urządzeń palenie tytoniu jest zabronione.  

 

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1.    od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,

 

2.    od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,

3.    od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,

4.    od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m,

5.    od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,

6.    od lasów i terenów zalesionych - 100 m,

 

            Wielkość strefy pożarowej sterty stogu  lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3. Odległość między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Tekst: st. kpt. Marek Guzowski opracowano na podstawie Rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Zobacz także
  Bezpieczne żniwa

Redaktor: Wojciech Kubacki, Źródło:Wojciech Kubacki, Ilość wyświetleń: 813, Utworzony: 2016-06-23 07:49:32, Ostatnia zmiana: 2017-07-31 11:00:24 Historia zmian