Wyszukaj:
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa strony
  KP PSP W KOLE
•  Administracja
•  Historia
•  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku
•  Dzieje ustrojowe KP PSP w Kole
•  Statystyki
•  Statystyki 2000 - 2016
•  Kontakt
•  Linki do stron pożarniczych
•  Strategia ratownictwa 2010-2020
•  Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
•  Edukacja i profilaktyka pożarowa
•  Zamówienia publiczne
•  Inspektor Ochrony Danych
  INFORMACJE BIEŻĄCE
•  2019
•  2018
•  2017
•  2016
•  2015
•  2014
•  2013
•  2012
•  2011
•  2010
•  2009
•  2008
•  2007
•  2006
•  2005
  WYDZIAŁY
•  Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy
•  Wydział Kwatermistrzowsko-Kadrowy
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
•  Wydarzenia
•  Tapety
  Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
•  Pierwszy Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
•  Drugi Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
  Porady
•  STOP POŻAROM TRAW
•  BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ
•  JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ
•  BURZA I SILNY WIATR
  Archiwum wiadomości
•  rok 2017
Pomoc
Statystyki
INFORMACJE BIEŻĄCE » 2015 Wersja do druku

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U.   z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Powiatowej PSP w Kole..

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest   o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Powiatowej PSP w Kole.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy w Komendzie Powiatowej PSP w Kole może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1. wysłanie pocztą elektroniczną pod adres:   kpkolo@psp.wlkp.pl

2. przesłanie informacji faksem pod numer: /63/ 22 34 278

3. przesyłanie wiadomości tekstowych na adres: Komeda Powiatowa PSP w Kole, ul. Toruńska 74, 62-600 Koło

4. korzystnie z pomocy osoby przybranej w kontaktach telefonicznych pod numerem;  tel. /63/ 27 20 436

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Komendzie Powiatowej PSP w Kole),

5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania poczty elektronicznej lub faksu.

Formularz do pobrania


Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej PSP w Kole  i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach Komendą Powiatową PSP w Kole. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy załatwieniu spraw w urzędzie. Prawo o którym mowa w przepisach powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnych Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

 

Załączone dokumenty
  formularz_doc (54kB) pobierz pokaż

Redaktor: Wojciech Kubacki, Źródło:Marek Guzowski, Ilość wyświetleń: 1352, Utworzony: 2015-01-15 08:37:31, Ostatnia zmiana: 2015-01-15 11:22:57 Historia zmian