Wyszukaj:
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa strony
  KP PSP W KOLE
•  Administracja
•  Historia
•  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku
•  Dzieje ustrojowe KP PSP w Kole
•  Statystyki
•  Statystyki 2000 - 2016
•  Kontakt
•  Linki do stron pożarniczych
•  Strategia ratownictwa 2010-2020
•  Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
•  Edukacja i profilaktyka pożarowa
•  Zamówienia publiczne
•  Inspektor Ochrony Danych
  INFORMACJE BIEŻĄCE
•  2019
•  2018
•  2017
•  2016
•  2015
•  2014
•  2013
•  2012
•  2011
•  2010
•  2009
•  2008
•  2007
•  2006
•  2005
  WYDZIAŁY
•  Wydział Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczy
•  Wydział Kwatermistrzowsko-Kadrowy
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
•  Wydarzenia
•  Tapety
  Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
•  Pierwszy Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
•  Drugi Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kole
  Porady
•  STOP POŻAROM TRAW
•  BEZPIECZNY WYPOCZYNEK NAD WODĄ
•  JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ
•  BURZA I SILNY WIATR
  Archiwum wiadomości
•  rok 2017
Pomoc
Statystyki
KP PSP W KOLE » Historia Wersja do druku

Historia
Zawodowa Straż Pożarna w Kole powstała 1 stycznia 1968 r. w oparciu o Uchwałę Powiatowej Rady Narodowej z grudnia 1967 r na bazie istniejącego w owym czasie pogotowie kierowców wraz z etatową obsadą Powiatowego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego. Romuald Cieślewicz ówczesny Powiatowy Komendant Straży Pożarnych w Kole. Stanowisko to piastował do 1971r. Po jego odejściu obowiązki Komendanta pełnił do 1972r. por.poż Lucjan Ressel. W roku 1972 Komendantem mianowany został por.poż Józef Augustyniak – na stanowisku tym pozostawał do czasu reorganizacji
administracji państwowej tj . do czerwca 1975r. kiedy to został przeniesiony do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie. Z chwilą jego odejścia pełnienie obowiązków Komendanta powierzono mł.chor. poż. Mieczysławowi Piosik na okres 2 miesięcy. W sierpniu 1975 r. Komendantem został mianowany mł.chor.poż Stanisław Baliński i pracuje  na tym stanowisku do grudnia 1976 r. kiedy to komendantem został por.poż Lech Wodniakowski, który zajmuje to stanowisko do grudnia 1990 roku. Styczniu 1991 roku na stanowisko został powołany mł.kpt. Grzegorz Nuszkiewicz, który sprawował te obowiązki do dnia 20 października 2006r. W dniu tym Wielkopolski Komendant Wojewódzki obowiązki te powierzył kpt. Robertowi Kropidłowskiemu, który pełni je do dnia dzisiejszego .

1969 - Pożar magazynu z materiałami technicznymi w Zakładzie Odziarniania Lnu "Lenwit" w Kole. Pożar powstał od wyładowania atmosferycznego. Nie dopuszczono do wybuchu butli z acetylenem i tlenem, ratując magazyny i okoliczne budynki od całkowitego zniszczenia.
1970 - ZSP brało udział w akcji ratowniczo-gaśniczej podczas wykolejenia się pociągu expresowego Berlin-Warszawa na stacji PKP w Kłodawie, gdzie zapaleniu uległy 2 wagony restauracyjny i sypialny.
1971 - Jedna sekcja ZSP brała udział w gaszeniu pożaru Zakładach "Stomil" w Poznaniu.
1974 - Na stacji PKP w Dąbiu w składzie pociągu z cysternami jedna z nich uległa zapaleniu. Dzięki odwadze strażaków nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się pożaru.
1976 - Nastąpił wyciek amoniaku z Zakładach Przemysłu Mięsnego w Kole. Funkcjonariusze ZSP z narażeniem własnego zdrowia ewakuowali około 50 zagrożonych i odciętych od wyjścia pracowników.
1979 - Funkcjonariusze ZSP przez 5 dni uczestniczyli w usuwaniu zasp śnieżnych trasy kolejowej Herby –Gdynia. W tym że samym roku bierzemy udział w zwalczaniu kolejnej klęski, która dotknęła nasze województwo – powódź . Przeprowadzono ewakuacje ludzi i dobytku, zabezpieczamy i patrolujemy  wały przeciwpowodziowe, wypompowujemy wodę z domów, studni i ulic. Pracę trwały prawie miesiąc. Powódź zniszczyła budynki w miejscowości Straszków i przerwała drogę na trasie Koło-Turek.
1981 - Sekcja ZSP uczestniczyła w akcji gaśniczej podczas pożaru Zakładów Spirytusowych w Kutnie.Za zaangażowanie w tej akcji otrzymaliśmy podziękowanie z KWSP Płock

Zdjęcie przedstawia wyposażenie naszej ZSP w 1978 r

W uznaniu zasług, osiągnięć i zaangażowania funkcjonariusze ZSP Koło i z okazji  20 rocznicy jej powstania  podjęta została społeczna incjatywa ufundowania dla ZSP Koło sztandaru. W związku z powyższym w dniu 8 stycznia 1988 roku i konstytuowało się Prezydium Komitetu Fundacji Sztandaru, które powołało Komitet Honorowy Fundacji Sztandaru. Podczas obchodów 49 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej na terenie obozu zagłady w Chełmno nad Nerem został nadany sztandar dla Zawodowej Straży Pożarnej  w Kole.
Od stycznia 1991 roku  Komendantem Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej zostaje mł.kpt. inż. Grzegorz Nuszkiewicz. Z dniem 1 lipca 1992 roku zostaje powołana JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA Państwowej Straży Pożarnej w Kole a Komenda Rejonowa Straży Pożarnych zmienia nazwę na Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

 
 
W dniu 24 lipca 1996 r. Na cmentarzu komunalnym w Kole odbyła się uroczystość pogrzebowa kpt. poż. w stanie spoczynku Lecha Wodniakowskiego – byłego długoletniego  Komendanta Rejonowy Straży Pożarnej w Kole. W pogrzebie wzięły udział  delegacje strażaków oraz emerytów i rencistów z terenu całego województwa.
Rozkazem Komendanta Głównego PSP w dniu 13 lipca został wprowadzony stan podwyższonej gotowości bojowej  oraz uruchomiony został Centralny Odwód Operacyjny. W skład COO weszły jednostki z terenu woj. konińskiego, które uczestniczyły w akcji ratowniczej w Słubicach (woj. gorzowskie). Jednocześnie trzy samochody cysterny z terenu województwa uczestniczyły w dostarczaniu wody pitnej dla ludności Wrocławia. W działaniach brała udział JRG Koło obsadą
GBA 2,5/16 oraz CN-18.
1998 - Dzięki zabiegom Komendy Wojewódzkiej PSP w Koninie i Komendy Rejonowej PSP w Kole otrzymaliśmy fundusze z Komendy Głównej PSP w Warszawie. Pieniądze te pozwoliły na rozpoczęcie  rozbudowy jednostki. Budowę realizuje firma "Energopak" z Konina. W nowym budynku o pow. Użytkowej 1772 m2 oprócz garaży znajdują się sala wykładowa, sypialnie, pomieszczenia socjalne oraz magazynowe.


 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza otrzymała specjalny samochód z podnośnikiem. Nowy drabino-podnośnik jest wyposażony w kosz w którym mieszczą się dwie osoby . Znajduje się tam także panel sterowania. Maksymalny wysięg podnośnika wynosi 21 m. Kosztował 342 tyś. złotych. SHD –21 zastąpił wysłużoną autodrabinę SD –30 na podwoziu IFA który służył u nas od 1985 roku.


W dniu 21.05.1998r. o godz. 5.49 w m-c Grzegorzew trasa E-30 miał miejsce pożar samochodu cysterna z 18 ton oleju napędowego oraz 11 ton etyliny. Spaleniu całkowitemu uległ ciągnik Mercedes .
1999
W naszym kraju zachodzi szereg przeobrażeń w wielu dziedzinach życia społecznego, które dokonują się z przyczyn ustrojowych i ekonomicznych. Reforma administracyjna państwa spowodowała zmianę nazwy Komendy Rejonowej PSP  na Komendę Powiatową PSP oraz zmianę przynależności do województwa (z woj. konińskiego do woj. wielkopolskiego). Rejon działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kole  zmniejszyło się  o trzy gminy Grabów, Sompolno, Wierzbinek, które przeszły pod inne powiaty. W 1999 roku rejon działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej obejmuje teren 10 gmin i miasto Koło. Podział administracyjny rejonu działania przedstawia się następująco: Gmina Babiak, Gmina Chodów, Miasto i Gmina Dąbie, Gmina Grzegorzew, Miasto i Gmina Kłodawa, Miasto Koło, Gmina Koło, Gmina Olszówka, Gmina Kościelec, Gmina Osiek Mały, Miasto i Gmina Przedecz.
Z dniem 1 kwietnia  Komendant Wojewodzki PSP w Poznaniu powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kole st. kpt. inż. Grzegorza Nuszkiewicza a jego zastępcą został – st. kpt. mgr inż. Radosław Kończak.
W dniach 6-8 czerwca na terenie Sanktuarium Maryjnym w Licheniu  miała miejsce wizyta Ojca Świętego Jan Pawła II. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Koła brała udzial w tych zabezpieczeniach .
2000 - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przeprowadziła się do nowych pomieszczeń w nowej części obiektu.
W dniu 25.07.2001r. samochód oświetleniowy SOn-8 wraz z obsadą wyjechał do Nowego Sącza celem wzięcia udziału w akcji pompowania wody z zalanych domów .
W dniu 24.02.2002r. w miejscowości Mariampol gm. Kościelec nastąpiło rozszczelnienie gazociągu o śr. 500 mm i ciśnieniu 55 atm. Zdarzenie objawiało się bardzo głośnym wydobywaniem się gazu. Działania straży polegały na wyznaczeniu strefy zagrożenia, zabezpieczaniu miejsca zdarzenia oraz niedopuszczaniu osób postronnych. Udział brało 7 zastępów (33 strażaków).

 

W dniu 19 maja 2002r.  na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole odbyła się uroczystość otwarcia nowego obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

 

 

W roku 2007 Komenda Powiatowa PSP w Kole zrealizowała dwa bardzo ważne zadania inwestycyjne jakimi był zakup podnośnika SHD-24 oraz montaż separatora do oczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenu placu komendy.W roku 2008 rozpoczęto termomodernizację budynku garażowo-warsztatowo-magazynowego. W pierwszym etapie inwestycji zrealizowano zadanie jakim był montaż 16 sztuk kolektorów słonecznych na dachu budynku komendy, które służą do podgrzewania wody użytkowej. Kolejnym etapem inwestycji była termomodernizacja budynku, która została zakończona w czerwcu 2009 roku.W lutym 2009 roku Komendant Powiatowy PSP w Kole st. kpt. mgr inż. Robert Kropidłowski oderbrał  w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej Certfikat Promotora Ekologii 2009 nadany przez Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej prof. Jerzego Buzka. Komenda Powiatowa PSP w Kole jest pierwszą w Polsce, która została laureatem w kategorii Promotor Ekologii.W maju 2009 roku  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał w dowód szczególnego wyróżnienia Komendzie Powiatowej PSP w Kole sztandar jako symbol zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i Jej Obywateli. Sztandar został przekazany Komendantowi Powiatowemu PSP w Kole przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP st. bryg. Piotra Kwiatkowskiego.
Redaktor: Wojciech Kubacki, Źródło:Wojciech Kubacki, Ilość wyświetleń: 12312, Utworzony: 2008-01-04 16:30:23, Ostatnia zmiana: 2014-10-24 10:02:51 Historia zmian